Moeke’s Wedstrijdreglement

Hoewel de organisatie er alles aan zal doen om een veilige wedstrijd te organiseren lopen deelnemers op eigen risico.


1
 De scholierenloop is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten.

2  De scholieren die via de scholen worden aangemeld worden ingedeeld naar leeftijd.

3  Er mogen ook kinderen meedoen die niet via hun school worden aangemeld (bijvoorbeeld omdat ze elders naar school gaan). De organisatie zal haar uiterste best doen om deze leerlingen in de juiste categorie te laten starten.

4  De indeling in categorieën is in principe als volgt: 4 t/m 6 jaar, 7 en 8 jaar, 9 en 10 jaar en 11 t/m 13 jaar.
Als de deelnemersaantallen hier aanleiding toe geven kan de organisatie van deze indeling afwijken.

5  De school met relatief de meeste deelnemers krijgt een wisselbeker.
Voor deze wisselbeker wordt uitgegaan van het aantal leerlingen dat de school telde op peildatum 1 oktober van het schooljaar waarin de scholierenloop wordt gehouden.

6  Er wordt uitgegaan van het aantal kinderen dat is opgegeven door de school en daarna ook daadwerkelijk is gestart.

7  Om de wisselbeker definitief in eigendom te krijgen moet een school het klassement van meeste deelnemers per school drie jaar onafgebroken winnen of dit in totaal vijf keer presteren.

8  Voor de tijdwaarneming wordt gebruik gemaakt van een chip. Voor de uitslag geldt de bruto tijd, dat wil zeggen de tijd vanaf het startschot tot het moment dat de deelnemer de finish passeert.

9  Alleen kinderen die een chip dragen die hoort bij het startnummer en dus correct geregistreerd worden door het tijdwaarnemingsysteem, komen eventueel in aanmerking voor een prijs.

10 Als ouders mee willen lopen met hun kind in de race voor de categorie 4 t/m 6 jaar mag dat. Zij moeten dan wel met hun kind achteraan starten. Dit om te voorkomen dat zij andere kinderen onder de voet lopen.

11 Bij protesten beslist de wedstrijdleider.

 

Reacties zijn gesloten.